تشکیل بیش از ٨هزار و٦٠٠ پرونده برای بیماران مزمن

بیش از ٨ هزار و٦٠٠ پرونده برای بیماران مزمن در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان قم تشکیل گردید. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان استان قم ، دکتر داوود علیمحمدی مدیر درمان استان قم از تشکیل بیش از ٨ هزار و ٦٧٢ پرونده برای بیماران مزمن مراجعه کننده به […]

بیش از ٨ هزار و٦٠٠ پرونده برای بیماران مزمن در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان قم تشکیل گردید.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان استان قم ، دکتر داوود علیمحمدی مدیر درمان استان قم از تشکیل بیش از ٨ هزار و ٦٧٢ پرونده برای بیماران مزمن مراجعه کننده به چهار مرکز درمانی تامین اجتماعی استان قم خبر داد.

مدیر درمان استان قم با اشاره به برنامه های ارزشمند سازمان تامین اجتماعی در خصوص مدیریت بهینه منابع ومصارف و همچنین پایش مستمر و دقیق سلامت بیماران مزمن در مراکز درمانی تامین اجتماعی اظهار داشت:  پس از همکاری موفقیت آمیز و مطلوب پزشکان مراکز درمانی تامین اجتماعی در اجرای طرح نسخه الکترونیک،طرح تشکیل پرونده برای بیماران مزمن مراجعه کننده  توسط پزشکان  شروع گردید که شاهد افزایش رضایتمندی مراجعین در مراکز درمانی  استان قم می باشیم.

دکتر علیمحمدی در ادامه گفت: با تشکیل پرونده  الکترونیک برای بیماران مزمن توسط پزشکان،سهولت در اجرای طرح ارجاع بیماران به متخصصان،ساماندهی میزان و تعداد بیماران مزمن با تشخیص های مربوطه برای تصمیم گیری مناسب،نظارت و پایش داروهای مصرفی بیماران مزمن،نظارت و پایش خدمات پاراکلینیکی به بیماران مزمن،جلوگیری از دوباره کاری و مراجعه تکراری و همچنین جلوگیری از مصرف بی رویه دارو و تجهیزات با محوریت  تامین سلامت بیمار ، از جمله مزایای اجرای این طرح در مراکز درمانی تامین اجتماعی می باشد.

مدیر درمان استان قم خاطر نشان کرد : در طول سال بالغ بر  دو  میلیون بار بیمه شدگان به چهار مرکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه می نمایند که با اجرای طرح های نوین درمانی  تامین اجتماعی از جمله طرح نسخه الکترونیک،طرح تشکیل پرونده برای بیماران مزمن و اجرای طرح ارجاع بیمار در آینده نزدیک ، بهبود در ارائه کیفی خدمات به نقطه مطلوب تری  برای بیماران ارتقاء خواهد یافت