تجلی نخبگی بامهرورزی در دیدارمهرورزان ونخبگان از سالمندان

مهر ورزان عضو گروه مهروزان حامیان سالمندان به همراه مدیران ارشد بنیاد نخبگان استان قم از آسایشگاه سالمندان فاطمیه بازدید کردند. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،در این بازدید که عصر دیروز پنجشنبه صورت گرفت، مهر ورزان عضو گروه مهروزان حامیان سالمندان به همراه مدیران ارشد بنیاد نخبگان استان قم از آسایشگاه سالمندان فاطمیه […]

مهر ورزان عضو گروه مهروزان حامیان سالمندان به همراه مدیران ارشد بنیاد نخبگان استان قم از آسایشگاه سالمندان فاطمیه بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،در این بازدید که عصر دیروز پنجشنبه صورت گرفت، مهر ورزان عضو گروه مهروزان حامیان سالمندان به همراه مدیران ارشد بنیاد نخبگان استان قم از آسایشگاه سالمندان فاطمیه بازدید نموده وتجلی نخبگی را با مهر ورزی تداعی کردند .

در این دیدار که باجوی از عشق ونوع دوستی همراه بود،مدیران ارشد بنیاد نخبگان استان قم به همراه اعضای گروه مردم نهاد مهرورزان حامیان سالمندان،باحضور سبز خود در آسایشگاه سالمندان فاطمیه قم،لحظات شیرین وشادی را برای ساکنان این آسایشگاه رقم زدند.

همچنین تعدادی از اصحاب سادات رسانه نیز باحضور در این دیدار، عید غدیر را با این مادران عزیز ودوست داشتنی گرامی داشتند.

در این دیدارسرشار از عشق ونوع دوستی،تمامی حاظران سعی نمودند که از لحظه لحظه حضور خود نهایت بهره را برده وبا تزریق انرژی مثبت خود،شادی وامید به زندگی را درمیان این عزیزان زنده کنند.