تجلیل از رهپویان قم توسط شرکت مخابرات همزمان با روزخبرنگار

همزمان با روزخبرنگار ،مدیر شرکت مخابرات استان قم وهیئت همراه باحضور در د فتر پایگاه خبری رهپویان قم از خبرنگاران این پایگاه خبری تجلیل به عمل آوردند. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،مدیر شرکت مخابرات استان قم که به همراه روابط عمومی وهیئت همراه خود که صبح امروز برای تجلیل از رسانه های مستقر […]

همزمان با روزخبرنگار ،مدیر شرکت مخابرات استان قم وهیئت همراه باحضور در د فتر پایگاه خبری رهپویان قم از خبرنگاران این پایگاه خبری تجلیل به عمل آوردند.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،مدیر شرکت مخابرات استان قم که به همراه روابط عمومی وهیئت همراه خود که صبح امروز برای تجلیل از رسانه های مستقر در مجتمع تجاری سعدی حاضر شد،در بازدید از دفتر پایگاه خبری رهپویان قم اظهار داشت:خبرنگاران چشم بینای مردم وسنگ صبور آنان هستند که همواره با وجود تمامی سختی ها وناملایمت ها به جای اینکه به فکر مطالبات به حق خود باشند،بیشتر به فکر حل مشکلات مردم هستند واین یک جلوه ای از ایثار واز خود گذشتگی است.
مهندس دهناد با اشاره به اینکه رسانه ها نقش مهمی در توسعه همه جانبه کشور دارند خاطر نشان کرد:خبرنگاران باید چشم امین ونظام باشند ودر افزایش اعتماد متقابل مردم ونظام نقش مهمی ایفا کنند.
وی گفت:رسانه ها به عنوان قوه چهارم می توانند محرک توسعه وپیشرفت کشورباشند واگر وظیفه خود درست عمل کنند،فرهنگ پاسخگویی به مردم توسط مسئولین نهادینه خواهد شد وهرگز بین مردم وحکومت شکافی ایجاد نخواهد شد.
عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار کشور افزود:بین خبرنگاران وبویژه پایگاه خبری رهپویان قم ومجموعه مخابرات وحدت ماموریت وجود دارد وما همواره حامی رسانه های استان در حد توان وبظاعت خود بوده وهستیم.
در این دیدار سردبیر پایگاه خبری رهپویان قم با اشاره به تعامل خوب شرکت مخابرات استان قم با اصحاب رسانه اظهار داشت:گرچه مدریت مجموعه شرکت مخابرات استان قم یک فرد از جنس اصحاب رسانه است.اما حمایت های بی دریغ مدیریت آن که همواره ارتباط خوبی با رسانه داشته اند،یکی از عوامل مهم در ایجاد این جو دوستی متقابل دربین رسانه ها ومجموعه مخابرات است.چون ما هم اکنون شاهد حضور تعداد زیادی از اصحاب رسانه در روابط عمومی های خیلی از ادارات هستیم.اما چون مدیریت آنها نگاه رسانه ای ندارند،ماشاهد این پویایی در آن مجموعه ها نیستیم.
درپایان مهندس دهناد که به همراه آقایان احمدی نیا مدیر روابط عمومی،عزیز اللهی وافشاری از مجموعه روابط عمومی ،در دفتر رهپویان قم حاضر شده بودند،از خبرنگاران این پایگاه خبری تجلیل به عمل آوردند.