بی اعتنایی به شعور اجتماعی توسط برخی ازمردم 

برخی از مردم با وجود اینکه مسئولان شهری برای امنیت جانی پل هوایی مکانیزه با پله برقی گذاشته اند متاسفانه با نادیده گرفتن تردد از این مسیر ایمن و با پریدن از روی نرده ها علاوه بر به خطر انداختن جان خود،به شعور اجتماعی نیز توهین می نمایند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم،با […]

برخی از مردم با وجود اینکه مسئولان شهری برای امنیت جانی پل هوایی مکانیزه با پله برقی گذاشته اند متاسفانه با نادیده گرفتن تردد از این مسیر ایمن و با پریدن از روی نرده ها علاوه بر به خطر انداختن جان خود،به شعور اجتماعی نیز توهین می نمایند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم،با وجود اینکه مسئولان شهری برای حفظ امنیت و جان مردم در میدان شهید مطهری اقدام به نصب پل هوایی مکانیزه نموده اند و برای تشویق آنان به استفاده از این پل حتی نرده نیز در مسیر عبوری مردم در خیابان گذاشته اند؛اما متاسفانه برخی هنجار شکنان اجتماعی با عدم استفاده از این وسیله ی ایمن برای عبور و با پریدن از روی نرده ضمن آنکه جان خود و دیگران را به خطر انداخته باعث بر هم زدن نظم ترافیکی به وسیله این اقدام می شوند.
فائزه صادقی،خبرنگار افتخاری پایگاه خبری رهپویان قم