بیش از ٢ میلیون و٧٤٥ هزار بار مراجعه به مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی

بیش از دو میلیون و٧٤٥ هزار و٢٧٦ بار بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی استان قم به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه نموده اند. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان استان قم: دکتر داودعلیمحمدی مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی در شش ماهه […]

بیش از دو میلیون و٧٤٥ هزار و٢٧٦ بار بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی استان قم به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه نموده اند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان استان قم: دکتر داودعلیمحمدی مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی در شش ماهه نخست امسال در بخش سرپایی وبستری بیش از دو میلیون و٧٤٥ هزار بار به مراکز طرف قرارداد درمانی در سطح استان مراجعه نموده اند.

مدیر درمان استان قم در ادامه گفت:بر اساس اسناد رسیدگی شده درمانی بیمه شدگان در ٧٣٢ مراکز طرف قرارداد با تامین اجتماعی در شش ماهه نخست امسال تعداد پرونده بستری بیش از ٣٢ هزار مورد بوده است که ٩٠ درصد هزینه های بستری در تعهد تامین اجتماعی می باشد.

دکتر علیمحمدی با اشاره به رشد ٧ درصدی نسخ در شش ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته اظهار داشت: از نظر هزینه های درمانی بیماران در مراکز طرف قرارداد ، در بخش سرپایی شاهد رشد ٥٦ درصدی و سه درصدی در بخش بستری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

مدیر درمان استان قم با اشاره به وجود چهار مرکز درمانی تامین اجتماعی در استان قم گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی در شش ماهه نخست امسال نیز نزدیک به یک میلیون بار به این مراکز مراجعه نموده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١٢ درصد رشد داشته است.

دکتر علیمحمدی خاطر نشان کرد:استان قم با یک بیمارستان ملکی ١٢٠ تختخوابی در شش ماهه نخست امسال نیز به بیش از ٦ هزار بیمار خدمات بستری ارائه نموده است.که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١٥ درصد رشد داشته است.