معاون فنی وراههای روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبرداد :

بهره برداری ازپروژه زیرسازی وآسفالت راه دسترسی پاسگاه پلیس راه قم–سلفچگان

محمدرضا زیدآبادی عنوان کرد : با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال ، پروژه زیرسازی و آسفالت راه دسترسی پاسگاه پلیس راه قم – سلفچگان ( به طول یک کیلومتر ) اجرا وموردبهره برداری قرارگرفت به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،به نقل ازروابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قم ، […]

محمدرضا زیدآبادی عنوان کرد : با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال ، پروژه زیرسازی و آسفالت راه دسترسی پاسگاه پلیس راه قم – سلفچگان ( به طول یک کیلومتر ) اجرا وموردبهره برداری قرارگرفت

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،به نقل ازروابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قم ، به منظور افزایش ضریب ایمنی وتسهیل تردد ایمن خودرو ازمسیردسترسی پاسگاه پلیس راه قم – سلفچگان ، طرح زیر سازی و آسفالت آن اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت .
معاون فنی وراههای روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتکمیل خبر فوق افزود : با توجه به افتتاح ساختمان جدیدالاحداث پاسگاه پلیس راه قم – سلفچگان طی شهریور ماه سال ۹۹ و ضرورت ایمن سازی راه دسترسی این پاسگاه ، طرح زیر سازی و آسفالت آن دردستور کار قرار گرفت .
محمدرضازیدآبادی طول مسیر پروژه را یک کیلومتر عنوان و افزود : عرض راه متغیر و بین ۴ تا ۶ متر است .
وی اعتبار تخصیصی جهت اجرای طرح زیرسازی و آسفالت راه دسترسی پاسگاه پلیس راه قم – سلفچگان را افزون بر ۱۸ میلیارد ریال دانست و خاطر نشان ساخت : هزینه مورد نیاز این پروژه ازمحل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تامین شده است .
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ازمهمترین اهداف اجرایی این پروزه به ایمن سازی مسیر دسترسی خودروها به پاسگاه پلیس راه قم – سلفچگان اشاره و افزود : با توجه به لزوم کنترل های نظارتی پلیس راه بر ترافیک محورهای برونشهری ، بخصوص ، نظارت بر تردد ناوگان حمل و نقل عمومی کالا و مسافر که مراجعه و توقف خودروها به منظور کنترل ساعت ، تناژ و ….می باشد ، در راستای این موضوع نسبت به ایمن سازی و تسهیل تردد درمسیرهای دسترسی صورت گرفت.
محمدرضازیدآبادی درادامه به اهم اقدامات انجام شده درراستای ایمن سازی و تسهیل تردد در مسیر دسترسی پاسگاه پلیس راه قم – سلفچگان پرداخت و یاد آور شد : طی این پروژه اقداماتی شامل خاکبرداری، تسطیح بستر ، خاکریزی و نیز اجرای دو لایه آسفالت ( بیندر وتوپکا) به مرحله اجرا گذاشته شده است .
وی درتوضیحی تکمیلی درخصوص مشخصات فنی اقدامات انجام شده به منظور اجرای این پروژه افزود : ضخامت لایه های اجرایی دراین پروژه به میزان : اساس و زیر اساس هریک ۱۵ سانتی متر ، لایه بیندر۶سانتی متر ولایه توپکا ۴سانتی متر کار شده است .
شایان توجه است ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه قم – سلفچگان که در شهریور ماه سال گذشته مورد بهره برداری قرارگرفت  درکیلومتر ۳۰ بزرگراه قم – اراک ( معروف به قره سو ) واقع شده است .