بهره برداری ازطرح سیتم روشنایی محور قدیم قم – تهران

رییس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم اعلام کرد : درقالب قراردادی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال ، سه ونیم کیلومتر از محورترانزیتی قدیم قم – تهران(حد فاصل سه راه شکوهیه – پل عسگر آباد )  ، دارای سیستم روشنایی شد . به گزارش پایگاه خبری […]

رییس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم اعلام کرد : درقالب قراردادی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال ، سه ونیم کیلومتر از محورترانزیتی قدیم قم – تهران(حد فاصل سه راه شکوهیه – پل عسگر آباد )  ، دارای سیستم روشنایی شد .

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، به منظورتامین و ارتقا سطح ایمنی دریکی ازمهمترین محورهای ترانزیتی کشور، طرح سیستم روشنایی جاده قدیم قم – تهران اجرا و به بهره برداری رسید .

رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتکمیل خبر فوق اضافه کرد : بی تردید اجرای سیستم روشنایی بخصوص درمحورهای ترانزیتی و پرتردد نقشی مهم درکاهش حوادث و همچنین تسهیل ترافیک بخصوص درایام بارش ، نقاط مه گیر و شب دارد .

سید حسن خلیلی نیا با یادآوری آنکه اجرای سیستم روشنایی درزمره الزامات تامین ایمنی جاده ای نیست اظهار داشت : درقوانین و دستورالعملهای اعلامی ،  اجرای سیستم روشنایی منوط به احراز شرایط و ضوابط خاصی است که بخشی از آنها شامل نقاط پرتگاهی ، دهانه تونلها ، نقاط پرحادثه و …می باشد .

وی ادامه داد : اما با توجه به پی گیریهای جدی به عمل آمده توسط مسئولین امر، بحمدالله راههای برونشهری استان قم از حیث اجرای سیستم روشنایی در زمره استانهای نخست کشور قراردارد .

خلیلی نیا درخصوص اجرای سیستم روشنایی محورقدیم – قم – تهران نیز اظهار داشت : طول پروژه بالغ بر سه ونیم کیلومترودرحد فا صل سه راه شکوهیه – پل عسگر اباد قراردارد .

رئیس اداره ایمنی راه وحریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم بازه زمانی اجرا و بهره برداری از پروژه سیستم روشنایی دراین قطعه از  محور قدیم قم – تهران را چهار ماهه عنوان و افزود : عملیات اجرایی این پروژه از خردادماه سالجاری آغاز و طی روزگذشته ( ۲۶ شهریور) تکمیل ومورد بهره برداری قرارگرفت .

سیدحسن خلیلی نیا هزینه اجرای طرح  سیستم روشنایی محور قدیم – قم – تهران (حدفاصل سه راه شکوهیه – پل عسگر اباد ) را بالغ برسی میلیارد ریال دانست وتصریح کرد : تمامی هزینه های  این پروژه ازمنابع اعتباری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تامین شده است .

وی تعداد پایه چراغهای منصوب جهت اجرای این طرح را ۷۰ عدد عنوان و افزود : همچنین ۷۴ کاسه چراغ با لامپهای بخار سدیم دراین طرح استفاده شده است .

رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درخاتمه یادآور شد : اجرا وبهره برداری از طرح سیستم روشنایی محور قدیم قم – تهران ( قطعه فوق الذکر ) سومین پروژه ایست که در امر تامین روشنایی محورهای جاده ای استان قم طی سالجاری اجرا و به بهره برداری رسیده است  .

شایان ذکر است طی سال جاری پروژه های تامین روشنایی محور های مبارک اباد _ قنوات ، قدیم قم – تهران  و راهجرد سلفچگان ( سه کیلومتر ) اجرا وبه بهره برداری رسیده است . همچنین ادامه طرح تامین ایمنی محور راهجرد – سلفچگان ( به طول ۳۳ کیلومتر ) دردستور کار قراردارد .