برگزاری همایش بین المللی ادیان ابراهیمی وهمزیستی مسالمت آمیزدر قم

همایش بین المللی ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز برگزار می شود. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، دانشگاه مفید ۱۹ آذرماه میزبان برگزاری همایش بین المللی ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز است. محمد عاملی از برگزاری همایش بین المللی ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز در قم خبر داد. وی اظهار داشت: […]

همایش بین المللی ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز برگزار می شود.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، دانشگاه مفید ۱۹ آذرماه میزبان برگزاری همایش بین المللی ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز است.

محمد عاملی از برگزاری همایش بین المللی ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز در قم خبر داد.
وی اظهار داشت: این همایش روز یکشنبه نوزدهم آذر ماه۹۶ از ساعت ۱۳ لغایت ۱۷ در دانشگاه مفید با حضور برخی چهره های علمی و مذهبی داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.
مدير روابط عمومی دانشگاه مفيد، تصریح کرد: پروفسور ادوارد ژوزف الم استاد دانشگاه نتردام لوییز ، دکتر یونس حمامی لاله زار خاخام اعظم جامعه کلیمیان تهران، جناب مارنرسای بنیامین اسقف اعظم کلیسای شرق آشوری در این همایش سخنرانی خواهند کرد.
وی افزود: دکتر سید مسعود موسوی رئیس دانشگاه مفيد، دکتر مسعود ادیب عضو هیئت علمی دانشکده فلسفه و دکتر سعید رهایی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید نیز از دیگر سخنرانان همایش مذکور خواهند بود.
محمد عاملی در ادامه گفت: بررسی مبانی نظری و متون مقدس ادیان ابراهیمی در موضوع همزیستی مسالمت آمیز، مطالعه تاریخی موارد موفّق همزیستی مسالمت آمیز و یا موارد درگیری و تنش میان پیروان ادیان ابراهیمی، مطالعه عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که موجب کامیابی یا ناکامی تلاش برای همزیستی مسالمت آمیز شده است را می توان از محورهای این همایش بین المللی برشمرد.