برگزاری نشست علمی مقاصد الشریعه از دیدگاه مذاهب اسلامی

نشست علمی مقاصد الشریعه از دیدگاه مذاهب اسلامی با تأکید بر فقه امامیه در  مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، در این نشست علمی ،آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در جمع علماء، محققان،پژهشگران، مسولین مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان رضوی ومدیران مدارس علمیه استان به نگاه علمی مقاصد الشریعه از دیدگاه مذاهب اسلامی با تأکید بر فقه امامیه پرداخت.