برپایی نمایشگاه الکامپ بهترین مکان برای عرضه کالاهای وطنی است

رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان قم در بازدید از نمایشگاه الکامپ گفت: برپایی نمایشگاه الکامپ بهترین مکان برای عرضه کالاهای وطنی است ومردم می توانند با حضور در اینگونه نمایشگاه ها وخرید از انها،به رونق اقتصاد وطنی کمک نمایند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم ، رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان قم […]

رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان قم در بازدید از نمایشگاه الکامپ گفت: برپایی نمایشگاه الکامپ بهترین مکان برای عرضه کالاهای وطنی است ومردم می توانند با حضور در اینگونه نمایشگاه ها وخرید از انها،به رونق اقتصاد وطنی کمک نمایند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم ، رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان قم در بازدید از نمایشگاه الکامپ در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: برپایی نمایشگاه الکامپ بهترین مکان برای عرضه کالاهای وطنی است ومردم می توانند با حضور در اینگونه نمایشگاه ها وخرید از انها،به رونق اقتصاد وطنی وایجاد فرصتهای شغلی بیشتر کمک نمایند.
مهندس احمد ذاکری افزود:بیشترین بحثی که ما در برپایی اینگونه نمایشگاه ها در نظر می گیریم،عرضه توانمندی های استان در تولیدات وطنی است که مردم با حضور در اینگونه نمایشگاه ها ودیدن این توانمندی ها وارتباط مستقیم با تولید کنندگان آنها،به خرید تولیدات وطنی ترغیب بیشتری شوند واین کار به افزایش اشتغال ورونق اقتصادی کشور کمک می کند.
پایان پیام/