انتقال فعاليت هاي توليدي به شهرك هاي صنعتي به نفع توليد و شهر قم است

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم، انتقال هرگونه واحد و صنف توليدي در سطح استان به داخل شهرك هاي صنعتي را به نفع توليد و توسعه شهرارزيابي كرد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل ازروابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قم، امير طيبي نژاد در بازديد از واحدهاي صنعتي در اين خصوص اظهارداشت: […]

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم، انتقال هرگونه واحد و صنف توليدي در سطح استان به داخل شهرك هاي صنعتي را به نفع توليد و توسعه شهرارزيابي كرد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل ازروابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قم، امير طيبي نژاد در بازديد از واحدهاي صنعتي در اين خصوص اظهارداشت: ايجاد و فعاليت واحدهاي توليدي در داخل شهرها عاملي مهم در بوجودآمدن بسياري از مشكلات زيست محيطي، آلودگي صوتي، ترافيك و سبب عدم توسعه مناسب شهرها بجساب مي آيند كه با انتقال اين فعاليت ها به خارج شهرها شاهد بهبود وضعيت زيستي خواهيم بود.

وي بالا رفتن ظريب امنيت و كاهش حوادث را يكي ديگر از مزاياي خروج فعاليته اي توليدي و صنعتي از داخل شهره ا برشمرد و گفت: فعالان توليدي در حالي از امكانات و زيرساخت هاي شهري مانند برق، آب، فاضلاب، گاز و تلفن و حمل ونقل استفاده مي كنند كه سهميه تمام اين واحدهاي توليدي از زيرساخت ها در شهرك هاي صنعتي تامين گرديده است.

وي با بيان اينكه انتقال هر گونه فعالت توليدي و صنعتي در سطح شهر به شهرك هاي صنعتي به نفع خود سرمايه گذاران و شهر است تاكيد كرد: امروز متاسفانه شاهديم كه افرادي در كوچه هاي چند متري و در زيرزمين هاي كوچك وغير استاندارد اقدام به توليد كالا مي كنند كه براي اهالي منطقه مشكلاتي را بوجود مي آورند و براي خودشان نيز محدوديت هاي انرژي، مكاني، بهداشتي و حمل و نقل ايجاد مي كنند كه با انتقال به شهرك هاي صنعتي كه زمينه و بستر توليد فراهم شده است اين مشكلات برطرف مي شود.

مديرعامل شركت شرك هاي صنعتي قم، توليدصدا، پساب صنعتي، تردد خودروهاي سنگين، جابجايي كالا و بار با حجم زياد و فعاليت هاي صنعتي را لازمه و جزء تفكيك ناپذير صنعت برشمرد و افزود: فضاي مناسب براي توليد و صنعت در شهرك هاي صنعتي فراهم شده است و اگر مي خواهيم در راستاي رونق توليد و افزايش اشتغال كاركنيم بايستي زمينه و شرايط توسعه واحدهاي توليدي خانگي و خرد به مقياس صنعتي را فرا هم كنيم و اين مهم محقق نمي شود مگر با حمايت مسوولان شهر و انتقال اين گونه واحدها به داخل شهرك ها و نواحي صنعتي استان.