امکان پیش بینی ۲۰ثانیه ای زلزله درقم محقق میشود

با نصب سیستم لرزه نگار و شتاب‌نگاشت در نقاط مختلف شهر برای اعلام هشدار زلزله توسط مدیر بحران شهرداری قم پیش بینی ۲۰ثانیه ای زلزله درقم امکان پذیر می شود. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، مدیر بحران شهرداری قم با بیان اینکه شهرداری قم در حوزه‌هایی که وظیفه قانونی در مدیریت بحران هم […]

با نصب سیستم لرزه نگار و شتاب‌نگاشت در نقاط مختلف شهر برای اعلام هشدار زلزله توسط مدیر بحران شهرداری قم پیش بینی ۲۰ثانیه ای زلزله درقم امکان پذیر می شود.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، مدیر بحران شهرداری قم با بیان اینکه شهرداری قم در حوزه‌هایی که وظیفه قانونی در مدیریت بحران هم نداشته اقدامات گسترده‌ای را برنامه‌ریزی کرده است، اظهار کرد: به عنوان مثال به دنبال این هستیم که لرزه‌نگارها و شتاب‌نگاشت‌هایی را در سطح شهر قم نصب کنیم و پروژه مطالعاتی این کار آغاز شده و پیمانکار مربوطه در حال انجام مطالعات است.
علی‌اکبر رحیمی با تاکید بر اینکه ، این کار وظیفه شهرداری نیست اما با توجه به جدیتی که در این حوزه در شهرداری وجود دارد این کار را شروع کردیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال آینده با شناسایی نقاطی که می‌توان این شتاب‌نگاشت‌ها را نصب کرد بتوانیم آثار و آسیب‌ها را کاهش دهیم.
رحیمی با اشاره به جزئیات کارکرد این سیستم‌ها، گفت: در زمان تغییرات لرزه‌ای در زمین ، فرصتی در حد ۲۰ ثانیه وجود دارد که ما بتوانیم تدابیر بحران را بیاندیشیم؛ به عنوان مثال در این زمان می‌توانیم با آلارمی که از سیستم دریافت می‌شود به سرعت شبکه گاز را قطع کنیم و همین یک مورد می‌تواند تبعات ناشی از زلزله را تا حجم زیادی کاهش دهد.
وی اذعان کرد: شهرداری در حوزه‌های مختلف فعال بوده و امیدواریم قبل از اینکه اتفاقی جدی و بحران‌ساز برای قم رخ دهد تدابیر لازم را بیاندیشیم.

منبع خبر: اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری قم