در جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در قم،

الزامات طرح هوشمند سازی یارانه ها تبیین شد

مدیر کل امور اقتصادی و‌ دارایی استان قم، در اولین جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در قم، الزامات طرح هوشمند سازی یارانه ها را تبیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،مهدی فراهانی در این جلسه گفت: دولت سیزدهم، تحول گرایی اقتصادی را برای توسعه کشور، در راس برنامه های خود دارد و‌ طرح عادلانه سازی یارانه ها یکی از مهمترین جراحی های اقتصادی کشور در برهه کنونی است که بسیاری از صاحب نظران، اندیشمندان و نخبگان اقتصادی بر لزوم اجرایی نمودن آن، اجماع دارند.
وی تصریح نمود: دولت با بررسی و‌ پیش بینی تمام مسائل این طرح از دو منظر چالش ها و ظرفیت ها، حذف ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه ها را کلید زده است.
وی اضافه کرد: علی رغم تبلیغات سوء از سوی برخی ذینفعان وضع قبلی که منافع شخصی و کثیر آنها با تصمیم و تدابیر امروز دولت، دستخوش تغییر شده، از دولتمردان، اندیشمندان، صاحبان تریبون‌ و رسانه انتظار میرود‌ که در اطلاع رسانی و‌ اقناع عمومی نسبت به اجرای این فرایند جدی و‌ الزام قانونی مهم با دولت همدلی و‌ همراهی داشته باشند.
وی به گفتمان دولت سیزدهم بر پایه ارکان عدالت محوری، مردم پایه، دانش بنیان و خانواده محوری اشاره کرد که در تدوین سند تحول دولت، به طور ویژه دیده شده است و ایجاد اصلاح و تحول در نظام پرداخت و تخصیص یارانه ها، توجه به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، ماحصل این ارکان خواهد بود.
وی تأکید کرد: بدون شک، حذف ارز ترجیحی در راستای منافع نظام و‌ کشور است چرا که بخش اعظم سوبسیدهای پرداخت شده،با خروج از ریل اصلی، اصلاً به سفره مردم نرسیده است.
ارائه نقطه نظرات مدیران تابعه وزارت اقتصاد در خصوص تفویض اختیار وظایف وزارت امور اقتصادی و‌ دارایی به واحدهای استانی و ارائه پیشنهادات راهبردی در این خصوص، دیگر موضوعی بود‌ که در این جلسه به آن پرداخته شد.
آسیب شناسی برنامه ششم توسعه در بخش های مرتبط با حوزه کاری وزارت اقتصاد و‌ ارائه پیشنهادات با توجه به تدوین برنامه‌ هفتم توسعه اقتصادی و‌ اجتماعی از دیگر موضوعات‌ مطروحه در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران تابعه وزارت اقتصاد در استان قم در سال جاری بود.