افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان باپلیس در اجرای طرح محدودیت های تردد

فرمانده انتظامی استان قم گفت:قانون مداری و افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان با پلیس در اجرای طرح محدود یت های تردد در قم. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،سردار سیدمحمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اجرای طرح محدودیت های تردد خودروها در جاده‌ها و معابر شهری که از مصوبات ستاد ملی مبارزه […]

فرمانده انتظامی استان قم گفت:قانون مداری و افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان با پلیس در اجرای طرح محدود یت های تردد در قم.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،سردار سیدمحمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اجرای طرح محدودیت های تردد خودروها در جاده‌ها و معابر شهری که از مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا می باشد، گفت: از ابتدای اجرای این طرح ،شاهد افزایش مشارکت آحاد مردم با پلیس و احترام به قانون بوده‌ایم.
وی رویکرد جامعه محوری پلیس را در افزایش مشارکت پذیر نمودن شهروندان برای اجرای بهتر طرح های انتظامی و ترافیکی در راستای کنترل و مقابله با بیماری کرونا موثر دانسته و اظهار داشت: پلیس هوشمند هر گونه طرحی در جامعه را با هدف افزایش رضایتمندی مردم اجرا می نماید.
سردار میرفیضی ضمن بیان عملکرد پلیس ،از زمان اجرای طرح محدودیت تردد خودروها در جاده‌ها و معابر شهری استان گفت: نیروهای پلیس از ابتدای اجرای این طرح، با استقرار در نقاط هشت گانه ورودی به استان قم و بکارگیری تعداد ۳۰ تیم گشت خودرویی بطور شبانه روزی مشغول انجام وظیفه می باشند.
فرمانده انتظامی استان قم افزود: در طول مدت سه روز از اجرای طرح مذکور، تعداد ۱۸۳۳ دستگاه خودرو که مجاز به ورود به استان قم نبودند، به شهرستان های مبدا عودت داده شده اند.
وی همچنین افزود: رانندگان تعداد ۱۵دستگاه خودروهایی که از حدود مقررات مربوط به محدودیت های تردد تخلف کرده بودند، برابر قانون جریمه شدند.
فرمانده انتظامی استان قم ضمن تقدیر و تشکر از شهروندانی که با رعایت مقررات مربوط به محدودیت های تردد در جاده‌ها و معابر شهری در ساعات مقرر موجبات تسهیل در اجرای طرح مذکور شده اند، بیان داشت: پلیس در حفظ امنیت و سلامت آحاد جامعه مصمم است و با قانون گریزان و متجاوزان به حقوق شهروندی برابر قانون برخورد می‌کند.