اجرای دومین طرح پویش مردمی کودکان سایبری

رئیس فتا استان قم از اجرای دومین طرح پویش مردمی کودکان سایبری از ۲۵ الی ۳۰ دی‌ماه سال جاری خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش آگاهی عمومی از مخاطرات فضای مجازی برای کودکان اجرا می شود. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،سرهنگ علی موالی اظهار داشت: امروزه محیط بازی، آموزشی و ارتباطی […]

رئیس فتا استان قم از اجرای دومین طرح پویش مردمی کودکان سایبری از ۲۵ الی ۳۰ دی‌ماه سال جاری خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش آگاهی عمومی از مخاطرات فضای مجازی برای کودکان اجرا می شود.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،سرهنگ علی موالی اظهار داشت: امروزه محیط بازی، آموزشی و ارتباطی کودکان از فضای حقیقی به فضای مجازی تغییر کرده و به طور طبیعی فرزندان در این فضا با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد.
وی افزود: در اجرای پویش کودکان سایبری برای هرروز به یک موضوع بصورت ویژه پرداخته خواهد شد، کودکان و اعتیاد اینترنتی، شکاف دیجیتال والدین و کودکان، اصول والدگری در فضای مجازی، کودکان و ایمنی در آموزش مجازی، پیشگیری از آسیب‌های روحی و روانی و همچنین ایجاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قالب انتشار محتواهای آموزشی در رسانه‌های نوین، حضور در رسانه ملی، انتشار هشدارهای پلیسی در وب‌سایت پلیس فتا و خبرگزاری‌های کشور پرداخته خواهد شد.
سرهنگ موالی توصیه داشت در بخش کودک وب سایت پلیس فتا به آدرس https://cyberpolice.ir/cyberkids از اخبار و اطلاعات مرتبط با کودک و تهدیدات فضای مجازی مطلع شوند.