اجرای برنامه رادیویی «قم گشت » دربوستان شقایق شهر دستجرد

برنامه رادیویی «قم گشت » در بوستان شقایق شهر گردشگری دستجرد به همت شهرداری برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، برنامه رادیویی «قم گشت » در بوستان شقایق شهر گردشگری دستجرد به همت شهرداری، شورای اسلامی شهر و کتابخانه عمومی امام حسین (علیه السلام) شهر دستجرد برگزار شد.

در این برنامه،  مهندس طالعی شهردار، حاج مهدی اسکندری عضو شورای اسلامی شهر دستجرد و شهرستان قم در مورد موضوعات مرتبط با شهر دستجرد، مباحث فضای سبز، عملکرد شهرداری دستجرد و برنامه های آتی، به ایراد سخن پرداختند.

این برنامه از استقبال خوب مردم وبویژه کودکان برخوردار شد.