آمادگي آتش نشاني شهرك صنعتي ثامن الائمه(ع) قم با برگزاري مانور اطفاء حريق

عوامل آتش نشاني شهرك صنعتي ثامن الائمه(ع با برگزاري مانور اطفاء حريق و امداد و نجات مركز آتش نشاني شهرك صنعتي شكوهيه قم با موفقيت انجام شد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان قم؛ اميرطيبي نژاد مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم در ابن رابطه اظهارداشت: […]

عوامل آتش نشاني شهرك صنعتي ثامن الائمه(ع با برگزاري مانور اطفاء حريق و امداد و نجات مركز آتش نشاني شهرك صنعتي شكوهيه قم با موفقيت انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان قم؛ اميرطيبي نژاد مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم در ابن رابطه اظهارداشت: در راستاي تقويت روحيه آمادگي و همچنين ارتقاء سطح عملياتي نيروهاي انساني، مانور آتش‌نشانی شهرك صنعتي ثامن الائمه(ع) در غالب حریق واحدهاي صنعتي، نشت مواد سمي و اشتعال زا، هم افزايي عوامل آتش نشاني با همياران آتش نشان واحدهاي صنعتي و امدادو نجات برگزار شد.

وي با بيان اينكه سعي شده است با برگزاري دوره هاي منظم آموزشي و مانور قدرت عملياتي عوامل آتش نشاني در سطح شهرك هاي صنعتي قم حفظ و افزايش يابد تصريح كرد: با توجه به اينكه هر واحد صنعتي براي خود گروه امدادي و عوامل هميار آتش نشان دارد لازم است در شرايط عادي بين عوامل آتش نشاني شهرك و همياران واحدها تعامل و آموزش هاي ضروري انجام شود تا در صورت وقوع حادثه بتواند كارايي ها را افرايش داد.

طيبي نژاد در ادامه برگزاري دوره هاي آموزشي براي نمايندگان واحدهاي توليدي و همچنين عوامل آتش نشاني شهرك هاي صنعتي را مد نظر قرار داد و بيان داشت: در كنار برنامه هاي آموزشي لازم است واحدهاي صنعتي، خود نسبت به ارتقاء سطح ايمني ساختمان هاي خود اقدام و ضوابط ايمني ابلاغ شده توسط شركت شهرك هاي صنعتي را رعايت كنند.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم در پايان از كليه واحد هاي صنعتي خواست با همكاري و مساعدت با مديريت Hse شركت شهرك ها و كارشناسان فني در احداث و ايمن سازي واحد خود از بروز هر گونه حادثه تلخ در آينده جلوگيري كنند زيرا همه ما قبول داريم كه پيشگيري هميشه از درمان بهتر و راحت تر است.