آغاز مرحله دوم تزریق واکسن کرونا ویژه سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی قم

مرحله ی تزریق دوز دوم واکسن کرونا در سه مرکز سالمندان بهزیستی استان قم با حضور کارشناسان مرکز بهداشت آغاز شد. به گزارش پایگاه خمبری رهپویان قم، محمد علی مقدمخواه معاون توانبخشی بهزیستی قم ضمن اعلام این خبر افزود ؛با عنایت به زمانبدی تعیین شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت و اتمام […]

مرحله ی تزریق دوز دوم واکسن کرونا در سه مرکز سالمندان بهزیستی استان قم با حضور کارشناسان مرکز بهداشت آغاز شد.

به گزارش پایگاه خمبری رهپویان قم، محمد علی مقدمخواه معاون توانبخشی بهزیستی قم ضمن اعلام این خبر افزود ؛با عنایت به زمانبدی تعیین شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت و اتمام بازه زمانی انتظار مابین تزریق مرحله اول و مرحله دوم ،از امروز تزریق دوز دوم واکسیناسیون سالمندان محترم مقیم مراکز شبانه روزی بهزیستی قم با حضور مسولین و کارشناسان بهزیستی و  دانشگاه علوم پزشکی در مرکز سالمندان بقیة الله (عج)، خانه سالمندان فاطمیه و مرکز سالمندان رضوی  آغاز شد.

مقدمخواه خاطرنشان کرد در این مرحله هم تعداد ۱۲۸نفر از سالمندان مقیم مراکز یعنی ۶۸درصد سالمندان مقیم و ۲۱نفر از پرسنل این سه مرکز شبانه روزی در مقابل بیماری کووید۱۹ واکسینه می شوند  .