آغاز اجرای طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان در قم

طرح (مانا) مشارکت اجتماعی نوجوانان با همکاری موسسات تحت نظارت بهزیستی قم در استان اجرا می شود. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،علی نجفی کارشناس مسول دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی استان قم در حاشیه جلسه افتتاحیه این طرح و توجیه موسسات و پایگاههای سلامت اجتماعی داوطلب اجرای طرح با اعلام این مطلب […]

طرح (مانا) مشارکت اجتماعی نوجوانان با همکاری موسسات تحت نظارت بهزیستی قم در استان اجرا می شود.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،علی نجفی کارشناس مسول دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی استان قم در حاشیه جلسه افتتاحیه این طرح و توجیه موسسات و پایگاههای سلامت اجتماعی داوطلب اجرای طرح با اعلام این مطلب افزود:
هدف از اجرای طرح مانا (مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران )  ارتقای توانمندیهای نوجوانان در زمینه شیوه های همیاری اجتماعی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ایجاد و توسعه ظرفیت‌های مشارکت نوجوانان در موسسات و مراکز غیردولتی ، افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعی نوجوانان، اصلاح نگرش در جهت جمع گرایی و کار گروهی، افزایش مهارت های کارگروهی و مشارکتی، ایجاد و توسعه ظرفیت های مشارکت نوجوانان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، ایجاد ظرفیت برای تمرین و انجام فعالیت های مشارکتی ، ایجاد ساز و کار تشویقی و انجام فعالیت های مشارکتی، ایجاد سازکارتشویقی  و حمایت از ابتکارات جمعی نوجوانان، ایجاد وتوسعه شبکه روابط مشارکتی نوجوانان و در نهایت ارتقاء سرمایه اجتماعی نوجوانان است .
این طرح برای نوجوانان دختر وپسر۱۵تا۱۸سال برگزار می شود.