شما اینجا هستید
اجتماعی » مشکلات نقل وانتقال زائران کربلا ازمبدآ تامرز ایران اززبان یک زائر ایرانی!

یکی ازخوانندگان پایگاه خبری رهپویان قم طی نوشته ای به بیان مشکلات پیشاروی  زائرین  عتبات عالیات  پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،در این دل نوشته آمده است:اینجانب ساکن شهر قم وحدودا ۴۰ بار به زیارت عتبات عالیات در عراق از بعد سقوط صدام تا الان مشرف شدم ؛ ولی بنده این مشکلات را که مطرح خواهم کرد که هم دیدم وهم بعضی وقتها در آنها گرفتار آن شدم …

اکثر مشکلات مسافرین وزائرین بعلت عدم برنامه ونظارت شبانه روزی ریزی صحیح وزارت راه در مقام اول :

۱ ـ از مشکلات نقل وانتقال قطارها برای مسافرین عادی وزائرین کربلا:

آ ـ وجود بعضی قطارها قدیمی جنگ جهانی دوم ودرجه دو در خط تهران اهواز (قطار محلی ) که بدون کنترل  از ایستگاه مثل بقیه قطارهای درجه یک .. مسئولین اجازه میدهند به مسافرین سوار بشوند  حتی در صورت عدم تهیه بلیط ؛ سپس بعدا  مسافر را جریمه کمی میکیند وخیلی هم ایستاده در داخل قطارها مسافرت میکنند وحتی بیش از ظرفیت مسافر سوار میکنند ؛ وانگار ما سوار قطارها هندوستان وپاکستان شدیم نه قطارهای ایران !

ومتاسفانه این نوع قطارها زمینه ای خوبی  برای متخلفان ومتقلبان ودزدان شده است.چون سوار شدند نه باارائه کارت ملی ونه جای مسافر مشخص دارد در زمانی که آندسته از مسافران  بلیط تهیه نمیکنند ؛  ماشاهد دعوا یا دزدی یا مفقود شدند چیزی در این نوع قطارها هستیم.بااینکه دو سه نفر از نیروی زحمتکش  انتظامی در این قطارها وجود دارد ولی متاسفانه چون بدون نظم امکان برقرار امنیت برای هیچگسی وجود ندارد وفقط هرج ومرج واعصاب خورد کردن در این قطارها حاکم میباشد وحتی بعضی ها  از این متخلفها هم کرایه  پرداخت نیمکنند!!!

وبنده در فروردین سال ۹۶ ش در این نوع قطارها مجبور به مسافرت شدم چون وسیله نقلیه خیلی کم بوده .. که چقدر مشکلات وناامنی ودعوا بعلت ازدحام وبی نظمی  شاهد بودم .. وحتی بنده در وقت توقف قطار در یکی از ایستگاها برای فریضه ی نماز پیاده شدم .. سپس وقتی مراجعه به جای خود شدم دیدم یکی از جوانها  بی ادب نشسته وتکان نیمخورد بااینکه سن من بزرگتر است وبه من هم توهین وفحاشی هم شده.. واز جای من تا آخر هم تکان نخورد بااینکه ایشان قاچقی سوار شده وهیچکس از مسئولین هم دخالت نکرده بعلت مشکلات مسافرین بیش از نصاب در این نوع قطارها!!!

وبنده خبری ندارم که چرا راه آهن ایران این قطارها را جمع آوری نمیکند وبه درجه یک تبدیل نیمکنند تا هم از لحاظ مادی سود میبرند وهم این مشکلات  از بین برود ؟!!!

ومردم ساکن این مناطق در وسط راه وعمدتا (مابین درود وازنا تا اندیمشک) میتوانند با قطارها دیگری وبطور قانونی سوار بشوند که متناسب باشان آانها میباشد ؛ یا باماشین ها ی وسط  بین راهی سوار بشوند چون مسافت انها خیلی کم است نسبت به  مسافرین تهران یا قم به اهواز  میباشد در صورت مقایسه آنها …

وحتی در این قطارها وسایل وبار ممنوعه همراه بعضی مسافرها بین دور راهی مشاهده میشود بطوری که در همان سفر یک پیکنیک گازی پر وبا نشتی زیاد  بدست یکی از مسافرها حمل میکرد که چقدر مسافرها  وحشت زده شدند واعتراض کرند ولی هیچکس از مسئولین واکنش نداده !!!

ب ـ قیمت قطارها تهران ـ اهواز تا خرمشهر هم گران است ؛ وهم درصورت شهروندان قمی یا اراکی بخواهند به اهواز مسافرت کنند بایستی هزینه وقیمت همان قیمت تهران ـ اهواز  یا خرمشهر پرداخت کنند چون بهانه انها سهمیه این شهرها وجود ندارد یا خیلی کم است وتهیه این بلیط ها انترنیتی میباشد واین خوب راهی هست برای سوء استفاده وتقلب میباشد!!!

پ ـ اجمالا قیمت غذاها که در قطارها  که تهیه میشود هم گران وهم از لحاظ کیفیت پائین میباشد !!!

ت ـ مسئولین راه آهن باید یک قطار برای خط قم ـ کرمانشاه تهیه کنند اآنهم بطور روزانه چون تعداد مسافر خیلی زیاد است؛ وایکاش خط کرمانشاه ـ مهران هم بازودی  ولو دو ساله بااتمام برسد  ولو باواگذاری باشرکاتهای چینی وبطور قسطی تا مردم زائر عزیز راحت مسافرت کنند باکمترین مشکلات وبابهترین شرایط ممکن وتصادفات کمتر …

 

۲ ـ از مشکلات نقل وانتقال خودروهای عمومی زائرین کربلا :

آ ـ مثلا در تهیه بلیط اتوبوسهای قم ـ مهران باقیمتهای متفاوت بین مسافرین  نرخ عرضه میشود ؛ وحتی گران وارزان بین افراد یک اتوبوس ویک سرویس  بین تعداد شرکاتها مشاهده میشود !

ب ـ تعدادی از اتوبوسهای قم ـ مهران دارای نقص فنی ونسبتا قدیمی است که  غیر متناسب باشان این مسافرین است. چون ۷۵۰ کم مسافتی کمی نیست برای طی کردن مسیر برای یک مسافر زائر!

وحتی قبل از ۳ ماه پیش یکی از اتوبوسها حتی کولر گازی از قبل هم خراب بوده وراننده مسافرین را از مهران در فصلی گرما  شدید سوار کرده ؛ که ۲ ـ ۳ نفر از مسافرین وسط راه مجبور به پیاده شدند چون تحمل این جهنم را نداشتند !!!

پ ـ عدم دقت خروج ساعت اتوبوسها از ترمینال قم به مهران وهمیشه باتاخیر این اتوبوسها خارج میشوند وحتی در بعضی اوقات هنوز ۱۰ کم از ترمینال خارج نشده ..در اطراف قم توقف میکنند برای غذا خوردن راننده  یا حتی برای باربری دیده شده  .. واگر کسی اعتراض میکنی بهانه  دستشوئی  برای مسافرها  جواب  راننده میدهد!!!

ت ـ در اکثر اوقات توقف اتوبوس برای استراحت مسافرها واقامت نماز بدست ومیل راننده میباشد چون راننده در جاهای توقف میکنند که سود مادی از سالن غذا خوری ها یا فروشکهای  مثل عسل فروشی یا …

واگر مسافری مریضی یا بچه ای در وسط راه از راننده درخواست توقف اضطراری میکنند ؛ که درپاسخ  به این درخواست  باتاخیر توقف میکنند تا طرف برای دستشوئی برود ولو اینکه در کنار جاده ها قضای حاجت میباشد …

ث ـ تهیه بلیط اتوبوس قم ـ مهران  شماره صندلی دارد  چه انترنیتی باشد یا از دفاتر غیر رسمی تهیه بلیط فروشی ها در اطراف حرم  حضرت معصومه (س)(که عمدتا انها غیر رسمی و باترمینال قم غیرهماهنک هستند.. وفقط پولی بیشتر از مسافر میگیرند ..) ولی در موقع سوار شدند خبری از شماره صندلی بلیط وجای نشستن مسافر باشماره خود وجود ندارد وبهانه این راننده ها انهم که اکثر مسافرها از شیعه ها ی عراقی هستند وآنها نمیدانند شماره چیه وآانها  شماره را قبول ندارند ووو

(در حالی که همان مهمانهای عزیز در تمام شهرها باشماره  بلیط در اتوبوس سوار میشوند )!!!

ج ـ به محض رسیدن اتوبوس قم به مهران ؛ راننده اتوبوس یا  در شهر مهران توقف میکند یا ادعا میکند مقصد من تا شهر مهران نه تا مرز  مهران مگر اینگه نفری ۵۰۰۰ تومان از هر مسافر به من بدهید والا همه باید همین جا پیاده شود !

که مسافرهای بدبخت زیر بار این حرف زور میروند چون نه مسئول دلسوز  وجود دارد ونه حلال وحرام این راننده ها حالیشن میشود ؛ در حالی که این بلیط تا مرز مهران گرفته شده !!!

چ ـ متاسفانه هر ایرانی مالیاتی در بانک ملی همراه خود پرداخت کرده ! پس چرا شهرداری مهران مالیاتی دستی هم میگیرید ببهانه ارائه خدمات در مهران !!!

ایا این اخاذی نیست ؟! وحتی جند سال بیش بعضی مردم به نماینده شهرداری مهران اعتراض کردند ولی انها پاسخی خدمات را  تشرح کردند انهم با وجود حسینیه  برای نماز ودستشوئی ونظافت وتردد از شهر ووو!!!

ومتاسفانه این دولت باید به بقیه شهردارهای  مرزی ایران سهم بدهد وتفهیم کند که دولت از هر شهروند مالیاتی گرفته  شده پس چرا  هر مسئولی از شهرداریها قانونی  مالیاتی دیگری میگیرید ؟!!

ح ـ در زمانی که نقطه ای مرزی صفر مهران زوار سوار میشوند از تهیه  بلیط  بطور رسمی خبری نیست ؛ وفقط فاکتور بااسمهای مسافرین وجود دارد که حتی سوء استفاده ها از این راه زیاد وجود دارد که مثلا در فروردین سال ۱۳۹۶ ش ؛ مسئول حسابداری یکی از اتوبوسهای مهران ـ قم ؛ کرایه هارا جمع اوری کرد .. که خیلی های از این افراد از شیعه های عراقی بوند وزبان فارسی بلد نبوند .. واین مسئول به اینها گفت:  من پولی خورد ندارم وبعدا با شماها حساب میکنم در موقع پیاده شدند .. وپس از رسیدند این مسافرین به قم این مسافرین عراقی از راننده طلب خودرا درخواست کردند ولی اقای راننده به انها پاسخ منفی داد بااینکه این اقای راننده شاهد این صحنه ای جمع اوری کرایه هارا بطور دقیق بوده ..

واین باعث میشود که آابروی مملکت ومردم ایران خدشه دارد بشود آنهم بخاطر اختلاس یکنفر یا  بعضی افرادی دیگر متقلب …!!!

خ ـ چرا نباید در پلیس راه ها مسئولی بازرسی کنترل اتوبوسها وجود ندارد  تا جلوی تخلفات را بگیرند  چه از لحاظ کمی وچه از لحاظ کیفی وچه بازرسی باهمکاری  وسئوال از مسافرها؟!

د ـ در یکی از سالها از قم به اهواز مسافرت میکردم وراننده آنقدر اتوبوس را پر کرده بود که حتی روی زمین اتوبوس حدودا ۱۰ مسافر اضافی سوار کرده !

ووقتی تعدادی از مسافرها اعتراض کردند ودر یکی از مراکز پلیس راه در ساعت ۳ بامداد پیاده وشکایت کردند ؛ ولی متاسفانه مامور این پاسگاه چنین پاسخی داده : ( باید همه اتوبوس به دادگاه مراجعه وشکایت کنند تا اقای راننده را جریمه گردد)!!!

ذ ـ در اکثر سفرها آمدن از مهران به قم در سحر میرسند ؛ ولی متاسفانه اکثر راننده ها از توقف در اطراف ورودی قم یعنی (شاه جمال) خودداری میکنند ولو اینکه فردی خانه ان در همان منطقه یا در اطراف آن  داشته باشد… وباید این مسافر بامیل واراده راننده بعد از تلف کردند وقت ومسافت اضافی یعنی پیاده شدند در ترمینال قم یا فلکه ۷۲ تن اآنهم بخاطر دادند پولی اضافه (یعنی ۵ هزار تومان) برای پیاده کردند در فلکه ۷۲ تن والا راننده مسافرها در ترمینال مسافربری قم پیاده کنند که این ترمینال در نصف شب مثل یک زندان برای مسافرها میباشد چون درهای ان بسته میباشد واتوبوس ها از  یکیلومتری پشت بیابان دور این ترمینال وارد شده ؛ وتاکسی ها دربستی گران منتظر این مسافرها هستند ونه مسئول ونه ناظر برای این تاکسی ها وجود دارد چون این اقایان میگویند چه یکنفر هستی یا ۴ نفر هستید ما کرایه یک دربستی ویک ماشین دریافت میکنیم  انهم نه باقیمت مصوبه تاکسیرانی قم !!!

ر ـ پلیس راه  یا هر ارگانی دیگر اصلا از کنترل مبدآ ساعت دقیق بلیط وخروج  اتوبوس بنحو صحیح  ونحوی سوار کردند وتعداد توقف اتوبوس وکیفیت آان ونرخ بلیط اصلا بی اطلاع میباشد وفقط وفقط راننده وافرادی ان شرکت باهم هماهنگی کردند  واین مسافر وقت خود تلف میشود انهم با تقلب!!!

ز ـ تاکسی ها که مستقر شدند در مهران اصلا کنترل نشدند چون فقط دربستی مسافرین را از شهر مهران تا نقطه ای مرزی سوار میکنند انهم باقیمت های زیاد به بهانه خیلی از مسافرها عراقی هستند یا ایرانی که آانها با ماشین های سواری مسافرت کردند که دولت ورود این ماشینها را به نقطه مرزی جلوگیری میکند واینهم فرصتی خوبی برای شکار این مسافرها از سوی این راننده ها  سودجو میشوند چون آنها باید از شهر مهران خارج بشوند وبه مرز مهران بروند آنهم باهر قیمتی میباشد !!!

ژ ـ  متاسفانه این اکثر تاکسی های مهران به هنگام رسیدند به نقطه ای مرزی مسافر قم  که وارد ایران تازه رسیدند سوار میکنند آنهم باقیمت بالا سپس در شهر مهران این مسافرها را به ماشین های سواری فروخته میشوند  آنهم باهماهنگی قبلی این  راننده ها این نوع ماشینها !!!!

وخبری از سوار کردند مسافر بطور نفرات برای شهر مهران  وجود ندارد یا اگر صورت بگیرد انهم باقیمت خیلی گران !!!

س ـ چرا مسئولین تاکسی رانی به فکر نیستن برای گذشتن  حد اقل ۱۰۰ ماشین  بامدل  بالا وراحتی در مرز مهران برای انتقال مسافرین که به شهر قم یا شهرهای دیگر  برای مسافرت رغبت با این نوع ماشین ها مسافرت کند آنهم زیر نظر شرکت تاکسی رانی تا سوء استفاده از این مسافرها نشود وهم تعدادی از جوانها بیکار شغلی جدیدی ومطمئن بدست بگیرند ؟!!

 

مشکلات خدمات زائرین کربلا بین دو راهی :

۱ ـ اکثر سالن  های غذا خوری ها  بین  راهی یا غیر بهداشتی یا گران قیمت هستند ؛ واصلا یابازرسی بهداشتی وجود ندارد یا عمل آنها  ضعیف وقابل قبول نمیباشد چون تخلفات آشکار میباشد؛ وحتی بنده در ۱۰ سال بیش من یکماه مریض شدم در اثر مسمومیت  بعلت خوردن یک وعده ای غذا خورشت قیمه از جاده ایلام  که منجر به بستری شدن من بمدت یکماه در خانه ومراجعه به دکتر وهزینه ای زیادی پرداخت کردم ووو!!!

۲ ـ بعضی مساجد و نماز خانه های مثل نماز خانه (راه کربلا) واقع در اطراف ایلام متاسفانه پولی زیادی از مسافرها بابت  دستشوئی ووضو گرفتن  برای نماز ! وحتی با ۵۰۰ تومان یا یکهزار تومان هم راضی نیمشوند ؛ بلکه پولی عراقی از بعضی ایرانیان هم طلب میکند چون پول عراقی (۲۵۰ هزار دینار) = با ۳۰۰۰ تومان تقریبا !!!

که این سودی ودرمدی خوبی برای بانی ها این مساجد ؛ واداره اوقاف  عکس العمل و سکوت کرده!!!

۳ ـ از مشکلات نقل وانتقال هوائی برای زائرین عتبات عالیات :

آ ـ بعضی شهرها از فرودگاه تهران دور هستند وخصوصا شهر مذهبی قم (که متاسفانه پس از دها سال کار وخبری از ساخت فرودگاه قم وجود ندارد واین خسارتی بزرگی به اقتصاد ایران ومردم میباشد ) ومسافرین از رفت وآمد خط مستقیم وسرویس عمومی ارزان قیمت وجود ندارد چون مسافر باید بادربستی خودرا به فرودگاه  امام خمینی برسند ولو اینکه تکنفر باشد ؛ واز برگشتن این مسافر هم این مشکلات را دارد که اکثر اوقات باماشینهای سواری سوار میشود وحتی بعضی وقتها برخورد این راننده ها  شخصی خوب نبوده وحتی از لحاظ امنیت برای این مسافرها هم خوب نیست ؛ وبعضی اتفاقاتی تلخ هم صورت گرفته !!!

ب ـ اکثر دفاتر تهیه بلیط هوائی وریلی وزمینی در اطراف حرم حضرت معصومه (س) غیر رسمی میباشند وحتی وقتی که قیمت بلیط هواپیما ارزن میشود انها گران بدست مسافرها می فروشند !!!

قم  ـ سعید محقق

۷ صفر ۱۴۴۱ هجری

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

رهپویان-خبرنیوزقم | فرهنگ هنر | حوزه | اجتماعی| مذهبی