کمک یک میلیارد ریالی یک خیر برای تأمین گوشت قربانی نیازمندان قمی

یک خیر قمی با اهدای سه رأس گوساله به ارزش یک میلیارد ریال به کمیته امداد استان قم در تأمین گوشت قربانی برای ایتام و محرومان سهیم شد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، به نقل از کمیته امداد، سید محمد رضا میره ای، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم ضمن قدردانی از […]

یک خیر قمی با اهدای سه رأس گوساله به ارزش یک میلیارد ریال به کمیته امداد استان قم در تأمین گوشت قربانی برای ایتام و محرومان سهیم شد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، به نقل از کمیته امداد، سید محمد رضا میره ای، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم ضمن قدردانی از مردم و خیران استان که همه ساله با نذورات قربانی و تأمین گوشت قربانی برای نیازمندان این نهاد را یاری می کنند گفت: یکی از خیران قمی، امسال با تحویل سه رأس گوساله به ارزش یک میلیارد ریال در این امر خداپسندانه سهیم شد.
وی با بیان اینکه ارزش مادی این دام های نذر شده یک میلیارد ریال است گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور از مردم و خیران تقاضا می کنیم امسال نذورات قربانی بیشتری را به افراد بی بضاعت کمک کنند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم با اعلام شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۱۲۵ افزود: واریز وجوه نقدی برای این منظور از طریق کد دستوری #۸۸۷۷*۰۲۵*نیز فراهم شده است.