پایگاه خبری رهپویان قم(خبرنیوزاستان قم سابق)

مدیر مسئول وصاحب امتیاز وسردبیر:نجمه محیائی

مدیران امور مالی:سمیه شکری، احمد رضاشکری

مدیر امور فنی:مهندس ایمان قاسمی

خبرنگاران  افتخاری ما:ح ک ،سمیه شکری ،امیر ولی مهانی  از قم . .

آدرس:قم،خیابان آذر،جنب پامنار،مجتمع تجاری سعدی ،طبقه پنجم پلاک ۸،دفتر پایگاه خبری رهپویان قم

تلفکس:۳۷۷۷۲۶۹۴قم،تلفن  سردبیر:۰۹۱۹۲۵۲۴۷۹۷

آدرس پستی :قم ص.پ.۳۷۱۹۵/۱۱۳۸،شماره مجوز رسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی:۷۷۱۳۶

ازموضوعات وآثار قابل نشر شما در این پایگاه خبری استقبال می کنیم

حولنا:

موقع رهبویان قم الاخباری

صاحبه الامتیاز والمدیره المسئوله عن الموقع:نجمه محیائی

رئیس التحریر  القسم العربی:حسین الکبابی،المدیره المالیه:سمیه شکری،المدیر الفنی:المهندس  ایمان قاسمی،

جوال رئیس التحریر:۰۹۱۹۲۵۲۴۷۹۷ -هاتف وفاکس الموقع:۰۲۵۳۷۷۷۲۶۹۴قم
العنوان :قم ،شارع آذر ،جنب محله بامنار ،سوق سعدی التجاری ،الطابق الخامس ،رقم المحل ۸

هاتف الموقع علی الواتس آب:۰۹۳۶۹۶۷۲۹۲۰      /رقم الترخیص  الرسمی من وزاره الثقافه والارشاد الاسلامیه:۷۷۱۳۶

نستقبل مواضیعکم ومساهماتکم لنشهرها باسمکم فی الموقع

رهپویان-خبرنیوزقم | فرهنگ هنر | حوزه | اجتماعی| مذهبی