- پایگاه خبری رهپویان قم - https://rahpooyanqom.ir -

اجرای طرح سیستم روشنایی در سطح راههای استان قم

جعفر اویسی گفت : با اعتباری بالغ بر دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال ، شش نقطه حادثه خیز جاده ای در سطح راههای استان قم دارای سیستم روشنایی میشوند
​به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از  روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درراستای افزایش ضریب ایمنی و کاهش حوادث جاده ای ، اجرای طرح سیستم روشنایی درشش نقطه پرتصادف محورهای جاده ای استان قم عملیاتی شد .

جعفر اویسی رییس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتکمیل خبرفوق اضافه کرد : طی برنامه ای زما نمند و براساس مطالعات انجام شده ، ضمن شناسایی نقاط حادثه خیز و نیا زهای مرتبط جهت رفع آنها ، طرح نصب واستقرار سیستم روشنایی در شش نقطه حادثه خیزدرسطح راههای استان قم اجرایی گردید .

وی افزودعملیات اجرایی این  طرح از خرداد ماه سالجاری آغاز شده که انشالله با توجه به پی گیری های به عمل آمده درپایان سال شاهد بهره برداری کامل از این طرح مهم جاده ای باشیم .

اویسی هزینه اجرایی این پروژه را بالغ بر دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال عنوان کرد و افزود : این مبلغ از محل اعتبارات استانی جهت رفع نقاط حادثه خیز تامین شده است .

رییس اداره ایمنی وحریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درادامه به شش نقطه استقرار سیستم روشنایی درسطح راههای استان قم پرداخت و اظهار داشت : این نقاط شامل تقاطع محورروستایی خدیجه خاتون با جاده قدیم اصفهان ( محور نیزار ) ، تقاطع محورروستایی تاج خاتون با محور قدیم سلفچگان – ساوه ، تقاطع محور روستایی کهندان و محور قدیم سلفچگان – ساوه ، تقاطع محور روستایی ونارج با جاده قدیم اصفهان ( نیزار ) ، تقاطع محورروستایی قاهان با محورقدیم سلفچگان – ساوه ومحورروستایی خلج آباد می باشند .

اویسی درادامه به تعداد تیرهای روشنایی منصوب دراین طرح اشاره کرد و گفت : یکصد وپنجاه تیرروشنایی جهت اجرای این طرح درنقاط یاد شده نصب و مستقر میشوند .

وی درادامه توضیح داد : اجرای سیستم روشنایی از ملزومات ایمنی جاده ای (به صورت عام ) نمیباشد و تنها در مقاطع مشخصی از جاده مانند دهانه تونلها ، زیرگذرها ، نزدیکی پلها ، تقاطع های جاده ای و…قابل اجرا می باشد .

اویسی در خاتمه ضمن تاکید بر رعایت کامل جوانب ایمنی توسط رانندگان محترم خاطرنشان ساخت : همکاری با عوامل مجری طرح بخصوص توسط رانندگانی که از مسیر اجرای پروزه عبور می نمایند ضمن آنکه از حوادث احتمالی می کاهد موجب تسریع درروند تکمیل طرحهای عمران جاده ای خواهد بود .